Anita Lauri Korajlija, doc. dr. sc.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Psihologija

Anita Lauri Korajlija docentica je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od zaposlenja do danas njeno područje rada vezano je uz istraživanja i nastavu iz kliničke i zdravstvene psihologije.
Na vrh