Stanko Uršić, prof. dr. sc.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini
Fizička kemija

Stanko Uršić, red. prof. fizikalne kemije (u mirovini), rođen je 1947. u Vrpolju. Oženjen, otac dviju kćeri, osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu, diplomirao kemiju (inženjerski smjer) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je stekao (unutar sveučilišnog poslijediplomskog studija) i doktorat iz kemije (fizikalna kemija). Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je zaposlen kao honorarni asistent, asistent, docent i profesor (fizikalna kemija, etc.). Od 2000. do 2012. također je i predstojnik  Zavoda za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Voditelj je više znanstveno-istraživačkih projekata (također i osam doktorata) u području dodira fizikalne kemije (kemijske kinetike i mehanistike) i biomedicine. Glavno područje znanstvenog interesa su mu kemijska mehanistika, osobito reakcije protonom spregnutih prijelaza elektrona i tuneliranje hidrona u tim procesima (primjerice, otkrića tuneliranja vodika u redoks reakcijama C-vitamina etc.), sve do sada. Izvan redovitog akademskog okvira, poslije od 1990. godine nadalje, angažiran je, polazeći od znanstvenih uvida, u stvarima od javnog interesa i općega dobra u području ekoloških problema/edukacije, uključujući rad u Odboru za okoliš Hrvatskoga Sabora, sudjelovanje u državnim povjerenstvima te konkretne projekte za rješavanje odnosnih problema.
Na vrh