Josip Faričić, akademik

Sveučilište u Zadru
Geografija

Josip Faričić
rođen je u Zadru 16. lipnja 1976. Godine 1998. diplomirao je geografiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, a zatim je 2003. magistrirao i 2006. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. redoviti je profesor na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Predaje više temeljnih i izbornih kolegija na sve tri razine sveučilišnih studija geografije: Matematička geografija, Kartografija I i II, Geografija religija i Metodologija znanstveno-istraživačkog rada. Prije preuzimanja dužnosti prorektora predavao je još i predmete Geografija hrvatskih otoka na studiju geografije i Pomorska geografija na studiju nautike i tehnologije pomorskog prometa. Od 2008. do 2011. bio je pročelnik Odjela za geografiju, a od 2011. je prorektor Sveučilišta u Zadru.
Autor je i koautor oko stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima, zbornicima radova i (kao poglavlja) u knjigama iz područja kartografije, historijske, regionalne i pomorske geografije. Godine 2012. napisao je knjigu Geografija sjevernodalmatinskih otoka (Školska knjiga, Zagreb). Uredio je više znanstvenih monografija i zbornika radova. Aktivno je sudjelovao na većem broju znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, održao je dvadesetak znanstveno-popularnih predavanja i postavio nekoliko izložbi. Član je uredništva znanstvenih časopisa Hrvatski geografski glasnik i Kartografija i geoinformacije.
Član je mnogih povjerenstava i tijela na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini koja se bave problematikom znanosti i visokog obrazovanja te strategije regionalnog razvoja. Član je Hrvatskoga geografskog društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Matice hrvatske. Od 2014. redoviti je član Europske akademije znanosti i umjetnosti sa sjedištem u Salzburgu.
Oženjen je i otac troje djece. U slobodno vrijeme bavi se rekreacijskim ribolovom i maslinarstvom.

Na vrh