Ranko Matasović, akademik

Sveučilište u Zagrebu
Lingvistika

Ranko Matasović
rođen je 14. svibnja 1968. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je opću lingvistiku i filozofiju. Magistrirao je 1992., a doktorirao 1995. s tezom o rekonstrukciji teksta u indoeuropeistici (mentor: prof. dr. Radoslav Katičić). Stručno se usavršavao na sveučilištima u Beču (1993) i Oxfordu (1995). Bio je stipendist Fulbrightove zaklade za postdoktorski studij na Sveučilištu Wisconsin (Madison, SAD) za 1997/98, a koristio je i stipendiju zaklade Alexander von Humboldt za 2002/2003 na Sveučilištu u Bonnu. Od 1996. predstojnik je Katedre za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; 1996. postao je docentom, 2000. izvanrednim profesorom, a 2004. redovitim profesorom na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (od 2009. u trajnom zvanju). Sudjelovao je u organizaciji tri domaća i šest međunarodnih znanstvenih skupova.
Predsjednik je Odbora za etimologiju HAZU i član Odbora za etimologiju Međunarodnog slavističkog kongresa. Član je uredništva časopisa Suvremena lingvistika (Zagreb) i Folia onomastica Croatica (Zagreb). Bio je voditelj znanstvenoga projekta "Hrvatski jezik u poredbenoj perspektivi" (Projekt br. 0130649 MZOŠ) i drugih projekata koje je fininciralo MZOŠ (1995-2013). Od 2014. voditelj je projekta „Općeslavenski lingvistički atlas i atlas europskih jezika“ pri Hrvatskoj zakladi za znanost. Od 2004. do 2009. sudjelovao je u projektu izrade indoeuropskoga etimološkog rječnika Sveučilišta u Leidenu (http://www.indo-european.nl/). Dobitnik je nagrade HAZU za 2002. za trajan doprinos znanosti na području filologije. Napisao je dvanaest knjiga, suurednik je četiriju međunarodnih znanstvenih zbornika i (s Ljiljanom Jojić) glavni urednik Hrvatskoga enciklopedijskog rječnika (Zagreb 2001). Objavio je i više od 120 znanstvenih radova u Hrvatskoj i u inozemstvu, te prijevode s latinskoga, grčkoga, litavskoga, hetitskoga, staroirskoga, novoirskoga, velškoga, ruskog, kabardinskog i engleskog jezika.

Na vrh