Ivan Đikić, akademik

Sveučilište Goethe, Frankfurt
Biokemija

Ivan Đikić
diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je kasnije stekao i doktorat znanosti. Školovao se na Sveučilištu New York nakon čega je 1997. započeo svoju samostalnu karijeru na Ludwigovu institutu za istraživanje raka u Uppsali u Švedskoj. Godine 2003. pridružio se Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu kao redovni profesor na medicinskom fakultetu.
Ivan Đikić danas je direktor Instituta za biokemiju II (IBCII) te prvi direktor Buchmannova instituta za molekularne znanosti života (BMLS) na Goetheovu sveučilištu u Frankfurtu. Ivan Đikić istražuje funkcije proteina ubiquitina koji je postao poznat kao „poljubac smrti”. Ivan je dokazao da ubikvitinske modifikacije djeluju kao kodovi koje se na specifičan način prepoznaju u stanicama, te objasnio njegovu ulogu u razvoju bolesti kao što su upale, neurodegenerativne bolesti, bolesti imunološkog sustava i tumori.  Ivanov laboratorij je otkrio kako Ubikvitin kontrolira obrambene procese koji sprecavaju nastanak tumora u stanicama, te ukazao na nove molekularne ciljeve  za razvoj anti-tumorske terapije.
Na vrh