Matko Glunčić, doc. dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Teorijska biofizika

Matko Glunčić
rođen je u Dubrovniku gdje je završio i srednju školu. Diplomirao je i doktorirao na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području biofizike. Zaposlen kao docent na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, stručno se usavršavao na Max Planck institutu za kompleksne sustave u Dresdenu, Njemačka. U početku svog znanstvenog rada proučavao je organizaciju i evoluciju genoma čovjeka i ostalih primata. Razvio je metodu koja izravno preslikava simbolički DNK-niz u frekvencijsko područje te na osnovi ove metode i algoritam za pronalaženje i analizu različitih vrsta višestrukih ponavljanja u genskom nizu. Primjenom ove metode dokazao je da je značajna razlika između čovjeka i ostalih primata sadržana u velikim ponavljajučim isječcima DNK-niza, posebno u njihovoj strukturnoj organizaciji te je pronašao novi tip dugodosežnog ubrzanja koji otkriva naglu evoluciju strukture DNK nakon razdvajanja čovjeka i čimpanze.

U svom kasnijem znanstvenom radu bavi se istraživanjem dinamike molekulskih motora te dinamike staničnog kostura. Razvio je teorijski model koji opisuje kako dinamika molekulskih motora omogućuje živoj stanici da mjeri duljinu te određuje vlastito središte. Nadalje, razvio je teorijski opis sila u diobenom vretenu te je sudjelovao u eksperimentalnom otkrivanju nove skupine mikrotubula koje stvaraju sile na kinetohore, takozvanih premosnih mikrotubula. 
Na vrh