Tomislav Domazet-Lošo, dr. sc.

Institut Ruđer Bošković
Genetika

Tomislav Domazet-Lošo hrvatski je znanstvenik rođen u Splitu. Biologiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je na Sveučilištu u Kölnu. Postdoktorski se usavršava na Max Planck Institutu u Plönu i na Sveučilištu u Kielu u Njemačkoj. Zaposlen je u Laboratoriju za evolucijsku genetiku Instituta Ruđer Bošković i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Rezultate svog istraživačkog rada objavljivao je u najprestižnijim znanstvenim časopisima. Njegovi najznačajniji doprinosi znanosti su otkriće genomske filostratigrafije, molekularni dokaz zrcaljenja evolucije u embriogenezi, otkriće evolucijski najstarijih tumora i otkriće evolucijskog nastanka mozga kralježnjaka. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja.
Na vrh