Igor Rudan, akademik

Sveučilište u Edinburghu
Zdravstvo i molekulska medicina

Igor Rudan rođen je u Zagrebu 7. ožujka 1971. godine.  Studij medicine u Zagrebu završio je 1995., dok je magistarski rad i doktorsku disertaciju iz područja javnog zdravstva izradio i obranio 1997. i 1998. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Zatim je svoj drugi magistarski rad iz područja genetike stekao pri Europskoj školi za napredne studije Sveučilišta Pavia u Italiji 1999. godine, a svoj drugi doktorat na Sveučilištu u Edinburghu, Velika Britanija. U Hrvatskoj je pokrenuo jedan od najvećih znanstvenih projekata na ovim prostorima – hrvatsku biobanku “10001 Dalmatinac”. Zahvaljujući tom projektu i suradnji s ostalim biobankama Europe i SAD-a, do danas je pronađena biomedicinska uloga za više od 1000 ljudskih gena.

Savjetnik je Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), UNICEF-a i Svjetske banke, te Zaklade Billa i Melinde Gates za pitanja ulaganja u globalno zdravlje. Razvio je niz metoda kojima se određuju prioriteti za ulaganja u zdravstvene intervencije u zemljama u razvoju, čijom je primjenom smrtnost djece u svijetu od 2000. do 2015. godine smanjena s oko 11 na manje od 6 milijuna. Na Sveučilišta u Splitu osnovao je Hrvatski Centar za Globalno Zdravlje – HCGZ (2008.). U Edinburghu je prokrenuo znanstveni časopis “Journal of Global Health” (2011.), utemeljio Centar izvrsnosti Svjetske Zdravstvene Organizacije čiji je voditelj (2013.), te osnovao Centar za istraživanja globalnog zdravlja (2015.) čiji je direktor.

Znanstveni opus Igora Rudana uključuje više od 400 objavljenih znanstvenih radova i 7 knjiga koji su, citirani više od 35 000 puta, čime se nalazi među najcitiranijim znanstvenicima svijeta. Thomson Reuters i Američki Institut za Znanstvene Informacije svrstali su ga među “Vodeće znanstvene umove svijeta” u 2015. godini.

Za svoj rad dobio je dvadesetak nagrada, među kojima se posebno ističe Chancellor’s Award, najviša nagrada za znanstveni rad u Britaniji. Iste godine primljen je, kao jedan od desetak inozemnih znanstvenika, među dopisne članove Kineske akademije znanosti. U 2016. postao je i redovni član britanske akademije znanosti – The Royal Society (Edinburgh). Autor je knjige “Healthy Ideas: Improving Global Health and Development in the 21st Century“. Od 2016., u suradnji s Wellcome Trustom i BBC-om, radi na popularno-znanstvenoj seriji “Survival: The Story of Global Health“.
Na vrh