Hrvoje Buljan, prof. dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Atomska i molekulska fizika i fotonika


Hrvoje Buljan
 diplomirao je 1997. godine na Sveučilištu u Zagrebu, te je na istom mjestu obranio svoju doktorsku dizertaciju 2002. godine. Nakon toga odlazi na Technion, Tehnološki Institut u Izraelu gdje nastavlja svoj istraživački rad kao postdoktorand.  Danas je redovni profesor na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije Klasičnu elektrodinamiku, Teorijsku atomsku i molekularnu fiziku, a na poslijediplomskom studiju je nositelj kolegija Nelinearna optika i Nelinearni kontinuumi. Također, trenutno vodi Znanstveni centar izvrsnosti za teoriju kvantnih i kompleksnih sustava te reprezentacije Liejevih algebri (QuantiXLie).

Znanstvena specijalnost su mu ultrahladni atomski sustavi, optika i fotonika u fotoničkim strukturama, te nanofotonika u grafenu. Autor je i koautor šezdesetak znanstvenih radova koji su citirani preko 1800 puta. Vodio je niz projekata od kojih izdvaja projekt Jedinstvo uz pomoć znanja, te zajednički projekt sa Izraelskim znanstvenicima na Technionu.

Uz to, ima blisku suradnju s prof. Marinom Soljačićem sa Massachusetts Institute of Technology u SAD-u, gdje je u periodu 2013. do 2015. boravio ukupno četiri mjeseca kao gostujući znanstvenik na zajedničkom projektu fonda Jedinstvo uz pomoć znanja. Posebno se ponosi svojim mentorskim radom. Bio je mentor na 3 obranjene doktorske disertacije, a trenutno vodi 2 doktorata; bio je mentor na tridesetak diplomskih radova. Njegovi su studenti Marinko Jablan i Dario Jukić bili dobitnici nagrade Znanost 2008. i 2009. godine.
Na vrh