3. Festival znanosti - Sinj

21 - 25. 10. 2012.

Mate Jagnjić
Marija Božinović-Mađor
Danica Ramljak

Organizacijski odbori Festivala znanosti - Sinj od 2010. do danas:

1. Festival znanosti - Sinj

11. - 17. 4. 2010.

Mislav Cvitković
Mate Jagnjić
Ivica Glavan

2. Regionalni festival znanosti - Sinj

10. - 15. 4. 2011.

Mate Jagnjić
Ivica Glavan
Danica Ramljak

3. Festival znanosti - Sinj

21 - 25. 10. 2012.

Mate Jagnjić
Marija Božinović-Mađor
Danica Ramljak

4. Festival znanosti - Sinj

3. - 7. 11. 2013.

Anđela Paštar-Krnčević
Marija Božinović-Mađor
Danica Ramljak

5. Festival znanosti - Sinj

14. - 18. 9. 2014.

Anđela Paštar - Krnčević
Danica Ramljak
Mislav Cvitković (do 5. do 7. 2014.)
Mate Jagnjić (do 14. 7. 2014.)
Marija Božinović-Mađor
Stanka Vitić
Vlasta...

6. Festival znanosti - Sinj

2. - 7. 11. 2015.

Mate Jagnjić
Mislav Cvitković
Martin Vrlić
Zvonimir Domazet

7. Festival znanosti - Sinj

3. - 8. 10. 2016.

Martin Vrlić
Toni Mastelić
Mate Jagnjić
Mislav Cvitković

8. Festival znanosti - Sinj

16. - 21. 10. 2017.

Martin Vrlić
Toni Mastelić
Nedo Knezović
Mate Jagnjić
Mislav Cvitković

9. Festival znanosti - Sinj

15. - 20. 10. 2018.

Martin Vrlić
Toni Mastelić
Nedo Knezović
Mislav Cvitković

Na vrh