Kako i gdje u Svemiru nastaju kemijski elementi?

Akademik Dario vretenar, Alkarski dvori, 2. 11. 2015. u 18:40 sati.

U procesu nukleosinteze protoni i neutroni stvaraju jezgre atoma koje čine 99.9% mase tvari koju možemo izravno opaziti u Svemiru. Jedno od najvažnijih pitanja moderne znanosti je: gdje se i u kojim uvjetima odvija sinteza elemenata? Gdje i kako nastaju svi elementi između željeza i urana, koje nalazimo na Zemlji u prirodnom obliku, koji grade svijet oko nas i nas same?
Prve jezgre stvorene su svega nekoliko minuta nakon Velikog praska i tad su nastali vodik i helij koji su sadržani u prvim zvijezdama. Stvaranjem zvijezda započinje stvaranje težih jezgri u procesu zvjezdane nukleosinteze koji traje i danas. Naše razumijevanje procesa sinteze atomskih jezgri sve do jezgre željeza u skladu je s opažanjima raspodjele elemenata u Sunčevu sustavu. Velika većina elemenata težih od željeza nastaje u procesu eksplozivne nukleosinteze i, iako su uvjeti koji su nužni za odvijanje ovog procesa uglavnom poznati, mjesto i način sinteze teških elemenata predstavljaju jedan od većih misterija nuklearne astrofizike.
Da bi dobili odgovore na neka od ključnih pitanja o podrijetlu i raspodjeli elemenata u Svemiru, nuklearni fizičari nastoje proizvesti kratkoživuće radioaktivne izotope, opisati njihova egzotična svojstva i iskoristiti ih kao jedinstveni laboratorij za testiranje temeljnih zakona prirode. Iako je do danas u laboratorijima uspješno sintetizirano više od tri tisuće vrsta atomskih jezgri, ovaj broj predstavlja samo dio izotopa za koje očekujemo da postoje u prirodi.

Na vrh