Prof. dr. sc. Ivan Sondi

Profesor Ivan Sondi je najcitiraniji hrvatski geoznanstvenik uopće. Nikad niste čuli za nj? Zato smo ga i pozvali, a pronašli smo ga tako što smo jednostavno u svjetskim bazama podataka išli tražiti što brojevi kažu tko su najbolji Hrvati u znanosti uopće. Među prvih 5 je bio i profesor Sondi, koji je odmah pristao na naš poziv :)

Ivan Sondi je redoviti profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te gostujući profesor na Institutu Jožef Stefan iz Ljubljane. Predavač je i na doktorskom studiju oceanologije (PMF, Sveučilište u Zagrebu). Bavi se istraživanjima u području mineralogije okoliša i geokemije, prvenstveno formiranjem nanominerala i mineralnih nanočestica, njihovim površinsko-fizičko-kemijskim značajkama i ulogom u biogeokemijskom kruženju tvari u prirodnom okolišu. Prof. Sondi istražuje i složene procese biomineralizacije karbonata na nanorazini.  Najcitiraniji je hrvatski geoznanstvenik i do sada je publicirao 40 znanstvenih radova u renomiranim međunarodnim časopisima, koji su citirani više od 3000 puta. Koautor je 7 poglavlja u knjigama i koinventor pet patenata (US, EP i WPO). Dobitnik je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena dostignuća u republici Hrvatskoj u području Prirodnih znanosti i matematike za 2008. godinu. Trenutno je prof. Sondi voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost pod naslovom „Nanominerali u sedimentima i tlima: formiranje, značajke i uloga u biogeokemijskim procesima-NanoMin“. 

Na vrh