Prof. dr. sc. Marijan Ahel

Profesor Ahel jedan je od najjačih hrvatskih stručnjaka za okoliš i ekologiju, gdje je stekao i međunarodni ugled. Otac je petero djece koji su (ili će biti:) također znanstvenici.

Marijan Ahel diplomirao je na Biotehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, a magistrirao na Sveučilišnom poslijediplomskom studiju prirodnih znanosti, smjer oceanologija. Od 1975. godine zaposlen je u Zavodu za istraživanje mora i okoliša Instituta “Ruđer Bošković” gdje je 1987. godine doktorirao kemiju. Godine 1997. osnovao je Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva, usmjerivši rad svoje istraživačke skupine na razvoj visokospecfičnih metoda koje se temelje na sprezi kromatografskih tehnika i spektrometrije masa za proučavanje ponašanja i sudbine organskih spojeva u okolišu. Vodio je veći broj međunarodnih i domaćih projekata, a u radoblju 2007-2013 bio je i voditelj interdisciplinarnog programa  Biogeokemijski procesi i okolišni rizik. Od 1989. godine aktivno je uključen u poslijediplomsku i diplomsku nastavu na Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija Analitika organskih zagađivala na doktorskom studiju kemije, kolegija Biomarkerski spojevi u oceanologiji na doktorskom studiju Oceanologije te kolegija Organska geokemija zagađivala na diplomskom studiju Znanosti o okolišu. Publicirao je preko 120 radova od čega preko 80 u časopisima koje citira baza podataka Web of Science. Objavljeni radovi polučili su prema izvoru Web of Science preko 3700 citata, s tim da je 9 radova citirano preko 100 puta.

Na vrh