Doc. dr. sc. Ivana Novak Nakir

Ivana Novak Nakir doktorirala je kod profesora Ivana Đikića, a sad je docentica na Medicinskom fakultetu u Splitu od 2011. godine na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku. I majka dvoje blizanaca :)

Odnedavno je voditeljica Uspostavnog istraživačnog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost - „The role of autophagy receptors in selective removal of mitochondria - AutoMito“. Diplomirala je molekularnu biologiju 2001. godine na Biološkom odsjeku PFM-a u Zagrebu, a doktorat znanosti stekla je na Karolinska Institutu u Stockholmu u Švedskoj 2006. godine. Nakon doktorata kratko je radila u Glaxo Smith Kline istraživačkom institutu u Zagrebu te je nakon toga 2008. godine započela poslijedoktorsko usavršavanje u laboratoriju prof. dr. sc. Ivana Đikića u MedILS-u u Splitu za kojeg je dobila EMBO Long Term Fellowship.
Trenutačno istražuje autofagiju, proces razgradnje staničnih dijelova nužan za održavanje ravnoteže i zdravlja svih stanica. Poseban naglasak u istraživanju dan je proučavanju uklanjanja oštećenih i nepotrebnih mitohondrija putem autofagije, tzv. mitofagije. Njen istraživački tim pokušava odgonetnuti molekularne mehanizme regulacije mitofagije s posebnim naglaskom na fosforilaciju i dimerizaciju specifičnih mitofagijskih receptora, kako bi se potencijelno objasnila njihova uloga u nastanku i razvoju tumora.

Na vrh