Prof. dr. sc. Damir Sapunar

Jeste li se ikada pitali zašto Vas boli? I jel' Vas zaista boli ili samo mislite da Vas boli? I što je uopće bol? E tim pitanjima Damir Sapunar se bavi znanstveno, kao voditelj laboratorija za istraživanje boli u splitu. 

Damir Sapunar rođen je u Splitu 1962. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. te doktorirao na istom Fakultetu 1996. Od 1991. zaposlen je na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Medicinskog Fakulteta u Splitu. Znanstveno se usavršavao na Medical School, University of Leicesteru, UK i Medical College of Wisconsin, Milwaukee, SAD. Sudjelovao je u osnivanju fakulteta u Splitu i Mostaru. Od 1998. do 2013. bio je pročelnik Katedre za Histologiju i Embriologiju, a od 2000. do 2001. bio je prodekan za nastavu.

Od 1995. do 2011. glavni je urednik elektronskog izdanja časopisa Croatian Medical Journal. Voditelj je i osnivač Laboratorija za istraživanje boli Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te pokretač i direktor poslijediplomskog studija TRIBE. Područje znanstvenog interesa su mu periferni mehanizmi nastanka neuropatske boli. Objavio je više od 80 znanstvenih članaka. Aktivno se bavi promocijom znanosti i znanstvenog načina razmišljanja.

Na vrh