Bojan Marki?evi? radi u osnovnoj školi Matija Gubec, gdje predaje fiziku na engleskom jeziku u sklopu me?unarodnog programa. Svim konvencionalnim i nekonvencionalnim metodama pokušava djeci i ljudima razli?itih uzrasta približiti znanost op?enito, a vrlo se intenzivno bavi i popularizacijom znanosti, na razne na?ine. Organizirao je i vodio cijeli niz popularno-znanstvenih predavanja.

Ve? duže vrijeme radi na promoviranju interdisciplinarnog pristupa u rješavanju znanstvenih problema. U sklopu projekta Consol (Konstruktivna rješenja) uz pomo? znanosti i znanstvenih radionica poti?e kreativnost i toleranciju radi mirnog rješavanja sukoba. Jedan je od dva urednika i voditelja popularnoznanstvene emisije na radiju SC s naslovom "Znanost na eteru".

U slobodno se vrijeme neprofesionalno bavi plesom, i to standardom i latinom, ali mu je najomiljeniji stagedive na dobrom punk-rock koncertu. Smatra kako je znanost zloupotrebljavana od strane velikih korporacija radi profita i kako se ljudi neopravdano boje znanosti.