Marko Kosi?ek ro?en je 1984. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu te diplomirao na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matemati?kog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu 2007. godine. Trenutno radi kao znanstveni novak u grupi za istraživanje neurodegenerativnih bolesti na Zavodu za molekularnu medicinu Instituta Ru?er Boškovi? i poha?a poslijediplomski studij biokemije na Prirodoslovno-matemati?kom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu.

Uz znanost ga zanima i popularizacija znanosti tako da aktivno sudjeluje u Festivalu znanosti od 2007. godine. 2008. godine je pobijedio na natjecanju Laboratorij slave (FameLab) u Hrvatskoj kao i na me?unarodnoj razini istog natjecanja u Engleskoj. Aktivno sudjeluje u radu i organizaciji Ljetne škole znanosti S3/S3++ za srednjoškolce u Višnjanu, kao i u pripremama hrvatskih reprezentativaca za Me?unarodnu kemijsku olimijadu na kojoj je i sam sudjelovao 2003. godine osvojivši bron?anu medalju. U slobodno se vrijeme bavi plesom i sviranjem gitare.