Maja Marasovi? ro?ena je 1986. godine u Splitu. Nakon 5. gimnazije "Vladimir Nazor" u Splitu upisuje preddiplomski studij kemije na Kemijsko tehnološkom fakultetu u Splitu, gdje je trenutno na diplomskom studiju, smjer biokemija i organska kemija.

Kroz dosadašnji studij ostvarila je prosje?nu ocjenu svih ispita 4.95. Dobitnica je tri (3) Rektorove nagrade Sveu?ilišta u Splitu za izvrsno studiranje. Godine 2009. pobijedila na regionalnom natjecanju Fame Lab (me?unarodno natjecanje u popularizciji znanosti) u Splitu, kao i na razini Hrvatske u Zagrebu, i po mišljenju žirija i po mišljenju publike. Na me?unarodnom natjecanju u Cheltenhamu (Velika Britanija) pobijedila je po glasovima publike i osvojila je drugo mjesto po mišljenju žirija.

Tema je i naslov rada: "Kako do komplimenta na jednostavan na?in", a kroz temu se na jednostavan i zanimljiv na?in (3 minute i bez ra?unalnih pomagala) obra?uje pitanje zašto neki ljudi stare brže od drugih, kako slobodni radikali utje?u na proces starenja i kako se jednostavna rješenja iz prirode mogu iskoristiti da se uspori taj kemijski proces.

U akademskoj godini 2009./10 dobitnica je Top Stipendije. Aktivno se bavi 15 godina plesom (klasi?ni i jazz balet), gdje i danas pleše, ali i podu?ava plesu mla?e naraštaje, stvaraju?i i vlastite koreografije.