Ivica Vilibi? radi kao viši znanstveni suradnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Nagra?ivan je dva puta i to: 1999. godine Državnom nagradom RH za znanost u kategoriji mladih znanstvenika, te 2002. godine s Ferruccio Mosetti Prize, Honorable Mention.

Bavi se kinematikom i dinamikom vodenih masa u Jadranu i Mediteranu, tsunamijima i meteorološkim tsunamijima, klimatskim trendovima fluktuacija, klimatskim projekci

jama i predvi?anjima na globalnoj i regionalnoj skali, obalnom oceanografijom, oscilacijama razine mora, rezonantnim procesima, klimatskim trendovima, utjecajem na obalnu infrastrukturu.

Na Prirodoslovno – matemati?kom fakultetu u Zagrebu diplomirao je meteorologiju 1994. g., magistrirao 1998. (smjer oceanografija), a doktorirao 2002. (smjer geofizika). Od 1994. do 2002. godine radi kao fizi?ar–meteorolog u Hrvatskom hidrografskom institutu u Splitu; od 2002. do 2004. godine je voditelj laboratorija za meteorologiju u Hrvatskom hidrografskom institutu; od 2004. do 2007. godine radi kao znanstveni suradnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, a od 2007. godine je viši znanstveni suradnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo.

Sudjelovao je u raznim organizacijama konferencija, uredništvima i me?unarodnim projektima kao što su North Adriatic Surface Current Mapping (NASCUM), Internal Tidal Hydrodynamics and Ambient Characteristics of the Adriatic, ADRICOSM EXTension, East Adriatic Circulation Experiment (EACE) itd.

?lan je nekoliko me?unarodnih i doma?ih organizacija: American Geophysical Union (AGU), Me?unarodna komisija za istraživanje Mediterana (CIESM), International Association for the Physical Sciences of the Oceans (IAPSO), UNESCO IOC Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Earl

y Warning and Mitigation System in the North Eastern Atlantic, Mediterranean and Connected Seas (ICG/NEAMTWS), Povjerenstvo za pra?enje Okvirnih programa MZOŠ-a, Vije?e za Nacionalni inovacijski sustav (VNIS).

Objavio je pedesetak izvornih znanstvenih radova, tri stru?na, te devedesetak, doma?ih i stranih kongresnih priop?enja. Uz znanstveni rad, bavi se i popularizacijom znanosti.

 

Klimatske promjene: Crni scenarij za Hrvatsku? (?lanak u Nacionalu)

 

Jadran nikad topliji (?lanak u Novom listu)

 

Nova vrsta tsunamija - meteorološki tsunami (?lanak u Jutarnjem listu)