Franjo Sokoli? ro?en je na Lošinju 1954., gdje je završio srednju Pomorsku školu 1972. Završio je studij fizike 1977. na PMF-u u Zagrebu, gdje je magistrirao 1981. i doktorirao 1985. Radio je na Institutu Ru?er Boškovi? u Zagrebu
(1979.-1989.), u Laboratoriju za molekularnu fiziku i bavio se kvantnom teorijom molekula; zatim na Univerzitetu  Pierre et Marie Curie  u Parizu (1989.-1992.) u Laboratoriju za teorijsku fiziku teku?ina gdje se bavio numeri?kom simulacijom teku?ina; zatim na Univerzitetu u Lille-u (1992.-2007.) u Laboratoriju za molekularnu spektroskopiju gdje je istraživao uglavnom vodene otopine.

Od 2007. godine radi na PMF-u u Splitu, gdje i danas radi na statisti?koj teoriji teku?ina, naro?ito vode i vodenih otopina. Isto tako prou?ava povijest fizike, naro?ito kvantne mehanike. Uz doktorat iz teorijske fizike, završio je magisterij povijesti znanosti na Univerzitetu u Lille-u 2007.

Vodi diplomski studij iz edukacije fizike na PMF-u u Splitu. Uklju?en je u projekte popularizacije znanosti, te je prethodnih godina sudjelovao u organizaciji Festivala znanosti u Splitu. Uz stru?ne radove, tako?er piše popularne ?lanke iz podru?ja znanosti (npr. Od klasi?ne do kvantne fizike). Organizira popularna predavanja iz znanosti i povijesti znanosti na PMF-u u Splitu. Objavio je tridesetak znanstvenih radova.

 

 

Putovi znanosti vode u Split (?lanak u Nacionalu) (PDF)