Homeopatija iz perspektive kemičara

Doc. dr. sc. Tomislav Portada
Institut Ruđer Bošković

Utorak, 4. 10. 2016. u 18:40 sati

Homeopatija je sustav tvrdnji i postupaka koji spadaju u područje alternativne medicine, a koje znanstvena zajednica smatra pseudoznanošću i šarlatanstvom. U predavanju će biti riječi o tome kada je, kako i zašto homeopatija nastala, koji su razlozi njezine velike popularnosti, te u kakvom su odnosu homeopatska teorija i praksa sa spoznajama suvremene kemije, fizike i farmakologije. Predavač će iznijeti i prokomentirati najčešće argumente zagovornika i protivnika homeopatije.

Pogledajte cijelo predavanje na Youtube-u:

Festival znanosti - Sinj 2017.
održat će se u Alkarskim Dvorima, Sinj.

(iznimno u petak program se održava u Muzeju SInjske Alke)

16.10.2017. - 21.10.2017.

Na vrh