Sintetička kvantna materija

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan
Sveučilište u Zagrebu

Utorak, 4. 10. 2016. u 18:00 sati

Materija se po određenim uvjetima ponaša tako da jasno manifestira kvantna obilježja. Najčešće je to na vrlo niskim temperaturama, na atomskoj skali ili na primjer kad imamo svjetlost sa svega nekoliko fotona – „čestica“ svjetlosti. Kvantna obilježja materije (što god da to je, a malo je čudnovato) opisujemo kvantnom teorijom, vjerojatno najvažnijom teorijom dvadesetog stoljeća, koja je do te mjere intrigantna sa neočekivanim i neintuitivnim predviđanjima, da i danas zbunjuje fizičare. Navodno je jedan od najvećih fizičara svih vremena Feynman rekao „koga kvantna teorija ne zbunjuje taj ju ne razumije“. Kvantna svojstva materije su često vrlo fragilna (lomljiva), lako se izgube. To je posljedica efekta dekoherencije odnosno gubitka kvantnih svojstava kroz kontakt s okolinom. Usprkos tome, razvoj fizike doveo nas je do toga da sve bolje i bolje možemo manipulirati sa materijom koja ima eksplicite kvantna svojstva i boriti se sa dekoherencijom.
Jedan od vrlo atraktivnih smjerova razvoja kvantne fizike danas je izgradnja sintetičkih kvantnih sustava – sustava vrlo hladnih atomskih plinova koji emuliraju (imitiraju na neki način) neke druge kvantne sustave koje teško kontroliramo. Jedan od ciljeva ovog smjera istraživanja jest i izgradnja takozvanog kvantnog računala koje bi dovelo do revolucije u razvoju kompjuterske tehnologije.

Pogledajte cijelo predavanje na Youtube-u:

Festival znanosti - Sinj 2017.
održat će se u Alkarskim Dvorima, Sinj.

(iznimno u petak program se održava u Muzeju SInjske Alke)

16.10.2017. - 21.10.2017.

Na vrh