Prof. dr. sc. Ana-Sunčana Smith

Prof. dr. sc. Ana-Sunčana Smith je zbilja nevjerojatna žena. Vrhunska znanstvenica, ekspert u teorijskoj fizici (stanica i membrana), znanstvena povratnica u Hrvatsku, a stalna profesorica u Njemačkoj, dobitnica prestižnog ERC projekta, majka troje djece i - super simpatična osoba koja uza sve to nađe vremena za naš Festival. Da je upoznao Anu, autor stiha "žena, majka, kraljica" nikad ga ne bi napisao. Ili bi napisao pjesmu o njoj :)

Rođena je u Zagrebu, gdje je završila i studij fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala u lipnju 2001. nakon završetka istraživačkog projekta o uzrocima hidrofobnosti, koji je uključivao i osmomjesečni posjet Odjelu za primijenjenu matematiku na Australskom državnom sveučilištu u Canberri u Australiji, gdje joj je mentor bio prof. S. Marčelja.

Doktorirala je pod vodstvom mentora prof. Ericha Sackmanna 2004. na Tehničkom sveučilištu u Münchenu u Njemačkoj. Tamo se nakon završetka osnovnog usavršavanja na mjerenjima aktivnih membrana specijalizirala u teorijskom modeliranju procesa stanične adhezije. Nakon kratkog posjeta grupi prof. R. Clarkea na Školi za kemiju Sveučilišta u Sydneyu u Australiji, prihvatila je postdoktorsku stipendiju u grupi  prof. K. Meckea na 1. institutu za teorijsku fiziku Friedrich-Alexander-Sveučilišta Erlangen-Nürnberg u Njemačkoj.

U rujnu 2006. postala je znanstveni suradnik u grupi U. Seiferta na II. institutu za teorijsku fiziku Sveučilišta u Stuttgartu u Njemačkoj, gdje je vodila istraživački projekt Samosuglasna teorija homogenih i diskretnih međudjelovanja membrana s elastičnim površinama (A Self-Consistent Theory for Homogeneous and Discrete Interactions of Membranes with Elastic Substrates). 2009. godine postala je izvanredni profesor fizike na FAU, a 2012. i profesor u trajnom zvanju. Od 2013. je djelomicno zaposlena na IRB-u u Zavodu za Fizičku kemiju. 

Ana-Sunčana Smith jedan od najvećih eksperata za teorijsku fiziku bioloških membrana u svijetu, a trenutno vodi istraživačku grupu u Erlangenu i u Zagrebu, gdje je dobila prestižni ERC projekt od preko milijun eura.

Na vrh