Aleksandra Rađenović, dr. sc.

Sveučilište u Lausannei, Švicarska
Nanobiotehnologija

Aleksandra Rađenović rođena je 1975. godine u Zagrebu. U rodnom gradu diplomirala je fiziku 1999. godine, dok je doktorat u području biologije obranila 2003. na Sveučilištu u Lausannei u  Švicarskoj. Potom odlazi na Sveučilište Berkeley, gdje ostaje do 2007. godine kao postdoktorand. 2008. vraća se na Sveučilište u Lausanne i Federalni politehnički institute u Lausannei, te od 2015. djeluje kao izvanredni profesor. Njen znanstveni opus obuhvaća 63 publikacije sa 5898 citata, te 5 registriranih patenata.

Njeno znanstveno istraživačko područje obuhvaća nanobiotehnologiju, nanoelektroniku te fotoniku.

Festival znanosti - Sinj 2017.
održat će se u Alkarskim Dvorima, Sinj.

(iznimno u petak program se održava u Muzeju SInjske Alke)

16.10.2017. - 21.10.2017.

Na vrh