Vuko Brigljević, dr. sc.

Institut Ruđer Bošković
Fizika

Vuko Brigljević je znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Institutu Ruđer Bošković. Rođen u Dubrovniku, osnovnu i srednju školu je pohađao u Švicarskoj. Diplomu iz fizike je stekao na ETH Zurich gdje je i doktorirao iz podrućja eksperimentalne fizike elementarnih čestica. Od početka doktorata do danas se njegov znanstveni rad odvijao na eksperimentima na CERN-u, uz jednu pauzu od 3 godine koju je proveo kao postdoktorand na Lawrence Livermore National Laboratory u SAD-u, radeći na eksperimentu na akceleratorskom centru Stanford sveučilišta. Na povratku iz SAD-a je bio Research Fellow na CERN-u, a od 2003. radi u Zavodu za eksperimentalnu fiziku na IRB-u, gdje je danas voditelj laboratorija za fiziku visokih energija. Njegova istraživanja su bila usmjerena prema različitim pitanjima u fizici čestica, od proučavanja razlika između materije i antimaterije do mjerenja svojstava Higgsovog bozona. Uz istraživački rad je također aktivan u nastavi na fizičkom odsjeku PMF-a na sveučilištu u Zagrebu gdje danas predaje na doktorskom studiju.

Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Na vrh