Kristian Vlahoviček, prof. dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Biologija

Kristian Vlahoviček d
oktorirao je 2000. godine na Sveučilištu u Zagrebu u području biokemije i bioinformatike. Redovni je profesor na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu od 2011. godine, pri čemu je iste godine dobio i državnu nagradu za znanost, a dvije godine ranije godišnju nagradu za znanosti od strane Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Festival znanosti - Sinj 2017.
održat će se u Alkarskim Dvorima, Sinj.

(iznimno u petak program se održava u Muzeju SInjske Alke)

16.10.2017. - 21.10.2017.

Na vrh