Milko Jakšić, akademik

Institut Ruđer Bošković
Fizika

Milko Jakšić rođen je 1958. u Požegi gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. 1976. upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, na kojem je diplomirao i doktorirao fiziku. Od 1983. do danas je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković, vodećoj i najvećoj znanstveno-istraživačkoj instituciji od posebnog značenja za znanost i razvoj Republike Hrvatske u području prirodnih znanosti.  Od 2014. do 2018. bio je predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku, a od 1997. do danas je voditelj Laboratorija za interakcije ionskih snopova. Na IRB-u vodi najkompleksniju i najopremljeniju znanstveno-istraživačku infrastrukturu u Hrvatskoj – sustav elektrostatskih akceleratora. Njegovo glavno područje istraživanja je međudjelovanje ionskih snopova i tvari s ciljem razvoja i primjene metoda karakterizacije i modifikacije materijala ionskim snopovima. Autor je više od 200 znanstvenih radova publiciranih u časopisima koje citira Current Contents baza s preko 1500 citata. Član je izdavačkog savjeta znanstvenog časopisa X-Ray Spectrometry, član je međunarodnog odbora svjetske ICNMTA-konferencije, organizator je niza međunarodnih skupova, te ekspert IAEA na do sada desetak misija u zemljama u razvoju. Voditelj je jedne od četiri istraživačke jedinice Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore „Fizika i tehnologija ionskih spojeva“. U svibnju 2016. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Na vrh