Zvonimir Mlinarić, student

Sveučilište u Zagrebu
Student farmacije

Zvonimir Mlinarić najmlađi je predavač na Festivalu znanosti Sinj. Završio je VII. gimnaziju u Zagrebu nakon čega je upisao studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao gimnazijalac sudjelovao je na brojnim državnim natjecanjima. Prošle je godine na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Gruziji osvojio brončanu medalju. Zanimaju ga prirodne znanosti, a naročito kemija. Još od gimnazijskih dana volontira u kemijskim laboratorijima, najprije na Institutu Ruđer Bošković kod doc. dr. sc. Tomislava Portade, a sada i na svom fakultetu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju, gdje je ove godine u grupi prof. dr. sc. Branke Zorc izradio rad iz područja dizajna i sinteze potencijalnih novih citostatika naslovljen „Sinteza i karakterizacija novih derivata primakina i vorinostata“ za koji je nagrađen Rektorovom nagradom. Bavi se također i popularizacijom znanosti.


Na vrh