Ana Marušić, prof. dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Anatomija

Ana Marušić
je redovna profesorica anatomije i pročelnica Katedre za istraživanja u biomedicini i zdravstvu. Rođena je u Mostaru 1962. godine. Stekla je titule doktora medicine i doktora medicinskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Njezin izvorni znanstveni interes fokusiran je eksperimentalnu i kliničku osteoimunologiju, a kao urednica istražuje časopise, znanstvenu komunikaciju i medicinu temeljenu na dokazima. Od 2012. godine počasna je profesorica na Sveučilištu u Edinburgu, Velika Britanija.

Prof. Marušić bila je glavna urednica najboljeg hrvatskog znanstvenog časopisa, Croatian Medical Journal, a sad je glavna urednica časopisa Journal of Global Health. Bila je predsjednica međunarodnih udruga World Association of Medical Editors (WAME) i Council of Science Editors (CSE). Trenutno je predsjednica udruge European Association of Science Editors (EASE). Voditeljica je domaćih i stranih istraživačkih projekata, te je predavala na znanstvenim skupovima širom svijeta. Osnivač je Hrvatskog Cochranea i tvorac hrvatskog registra kliničkih ispitivanja (RegPok.hr). Članica je Upravnog odbora organizacije EQUATORNetwork, međunarodne inicijative koja se bavi promicanjem transparentnog i točnog izvješćivanja o istraživanjima u zdravstvu.
Na vrh