Vlasta Bonačić-Koutecký – profesorica za fizikalnu i teorijsku kemiju na Humboldt Sveučilištu i direktorica Interdisciplinarnog centra za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) na Sveučilištu u Splitu od 2010. Rođena je u Splitu, diplomirala je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Sa 27 godina je doktorirala na Johns Hopkinsu USA i sa 33 godine habilitirala na FU Berlin gdje je postala profesorica. Međunarodnu reputaciju je stekla sa otkrićima u tri područja: 1. Novi koncepti u fotokemiji, 2. Dizajn nanoklastera sa jedinstvenim katalitičkim i optičkim svojstvima za nove materijale, 3. Nove metode za optimalnu kontrolu lasera. Priznata je kao vodeći ekspert u teorijskom području tehnologije na nanoskali. Vizionarsko vodstvo u istraživačkoj zajednici ostvarila je razvijajući mreže kolaborativnih projekata sa eksperimentalnim grupama (npr. Sveučilište u Lyonu, Ženevi, Ulmu, Freiburgu, Berlinu, Boulderu, Penn-State-u) što je evidentirano u brojnim zajedničkim publikacijama. Ukupan broj njezinih publikacija je 255, broj citata 8261 i njezin H-indeks je 49. U zadnjih pet godina održala je više od 50 pozvanih izlaganja i plenarnih predavanja. Organizirala je više od deset međunarodnih konferencija. Promovirala je mlade talentirane istraživače sa uspješnim akademskim i industrijskim karijerama u svijetu. Koeditor je znanstvenih časopisa, predsjedatelj i član odbora brojnih međunarodnih konferencija. Dodijeljen joj je počasni doktorat na Sveučilištu Lyon 1. Vodila je International Humboldt graduate school; bila je dekan Prirodoslovnih fakulteta na Humboldtovom sveučilištu, itd.