Dragan Poljak – rođ. 10.10. 1965,  doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu 1996. godine, s temom: Analiza zračenja žičanih antena u prisutnosti konačno vodljivog poluprostora. Dr. Poljak izabran je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju početkom 2010. godine, a danas je šef katedre za elektromagnetsku kompatibilnost i numeričke metode u elektronici, te na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju izvodi nastavu iz većeg broja kolegija.

Godine 2003. imenovan je za pridruženog profesora (Adjunct Professor) na Wessex Institute of Technology (WIT), Southampton, Velika Britanija. Od iste godine je, zajedno s profesorom C. A. Brebbijom, koordinator međunarodnog poslijediplomskog studija "International Master Degree in Environmental Electromagnetic Compatibility", organiziranog od strane WIT-a u suradnji s FESB-om. Od proljeća 2011. godine prof. Poljak član je Board of Directors WIT-a. U okviru svog znanstvenog rada dr. Poljak se bavi raznim aspektima proračuna elektromagnetskih polja, te istražuje probleme povezane s računalnim modeliranjem zračećih struktura (antene, prijenosne linije, sustavi zaštite od groma), analizom utjecaja elektromagnetskih polja na ljudsko tijelo i okoliš te modeliranjem problema magnetohidrodinamike vezano za fuzijska istraživanja. Prof. Poljak dugi niz godina intenzivno surađuje sa više srodnih istraživačkih timova u inozemstvu; Wessex Institute of Technology (WIT), UK; Universite Blaise Pascal, Francuska, University of Wales, UK, Technische Universitat Ilmenau, Njemačka, Ecole Polytechnique Fédéral de Laussane, Švicarska, Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg, Njemačka. Na ovim, ali i drugim institucijama, dr. Poljak je u svojstvu gostujućeg profesora održao desetke seminara i višednevnih tečajeva za studente doktorskih i postdoktorskih studija, te za istraživače seniore. U okviru navedenih istraživanja dr. Poljak je objavio, u svojstvu autora ili koautora više od 100 znanstvenih radova u časopisima, od čega pedesetak znanstvenih radova u časopisima citiranih u međunarodnim bazama CC, te više od 150 radova u zbornicima s međunarodnih skupova. Osim u znanstvenim radovima u međunarodnim časopisima i zbornicima s međunarodnih skupova, dr. Poljak je svoj rad objedinio u 9 autorskih knjiga, od kojih je 7 objavljeno u SAD-u i Velikoj Britaniji na engleskom jeziku. Dr. Poljak je i redoviti recenzent u desetak međunarodnih časopisa i edicija knjiga, te međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Član je uredništva nekoliko međunarodnih časopisa. Dr. Poljak je, u svojstvu predsjedavajućeg ili ko-predsjedavajućeg, organizirao veći broj međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. Dr. sc. Dragan Poljak dobitnik je nekoliko međunarodnih i domaćih priznanja za svoj znanstveni rad. Primjerice u kolovozu 1999. godine dobio je nagradu: Invited Young Scientist Award na konferenciji General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), URSI GA 99 u Torontu, Kanada, a od domaćih nagrada može se izdvojiti državna nagrada za izuzetno postignuće u znanosti u lipnju 2004. godine, godišnja nagrada za znanost Slobodne Dalmacije u lipnju 2008. godine, te godišnja nagradu za znanost Sveučilišta u Splitu Nikola Tesla u studenom 2013. Tijekom svog dosadašnjeg istraživačkog djelovanja dr. sc. Dragan Poljak sudjelovao je aktivno u nizu domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Od siječnja 2014. istraživačka grupa prof. dr. sc. Dragana Poljaka s FESB-a uključena je u istraživanja termonuklearne fuzije, odnosno u radni paket: Code Development for Integrated Modeling u okviru ITER Physics Work Packages (Work Programme 2014 & Work plan 2014-2018)., u kojem je prof. Poljak voditelj radnog paketa WP14-IPH-CD. Dr. sc. Dragan Poljak u periodu od 2003. do 2007. bio je predsjednik Tehničkog odbora za elektromagnetska polja u ljudskom okolišu pri tadašnjem Državnom zavodu za norme i mjeriteljstvo (današnji Hrvatski zavod za norme), a od jeseni 2011. član je Akreditacijskog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije. Prof. Poljak je od listopada 2011. godine na funkciji prodekana za znanost Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu. U proljeće 2013. imenovan je za člana Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti, te člana Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost. Od 2014. Predsjednik je odjela za elektromagnetsku kompatibilnost pri Hrvatskoj sekciji IEEE.