Davorka Matić - Pula, rođ. 1962., redovita je profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine na Sveučilištu u Zagrebu stekla je  doktorat znanosti  u području društvenih znanosti, polje sociologija.

Obnašala je funkciju članice uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju, predsjednice Hrvatskog sociološkog društva (2001-2005, dva mandata), te pročelnice Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2006-2008). U više navrata stručno se usavršavala na britanskim i američkim sveučilištima, bila je Fulbright stipendistica na University of Georgia, Athens (1994/95) i gostujuća profesorica na American University, Washington, D.C. (ljetni semestar 2009). Izlagala je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima, bila je suradnica Encyclopaedie Britannice (2003-2007), te sudjelovala na tri domaća i dva međunarodna znanstvena projekta - Building a 'Civic Culture' in the Post-Yugoslav Region (The Norwegian University of Science & Technology- NTNU, Trondheim, Norveška, 2003-2005) i The Scholars' Initiative:Confronting the Yugoslav Controversies (Purdue University, USA, 2002-2007). Od  2003. kodirektorica je međunarodnog seminara “Social Structure in Comparative Perspective” pri Inter-univerzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku. Objavila je brojne znanstvene i stručne radove u časopisima, zbornicima i zbirnim knjigama, te dvije autorske knjige - „Ratovi znanosti: pogled unatrag“ (2001) i „Znanost kao kultura i društvena praksa“ (2013). Kourednica je, sa Sabrinom P. Ramet, knjige „Democratic Transition in Croatia“ (A&M Texas University Press, 2007). Njezino područje interesa leži u području sociologije znanja i znanosti, demokratske tranzije i  sociologije islama. Trenutačno radi na knjizi o političkom islamu.