Križo Katinić - psihijatar, psihoterapeut, publicist. Rođen 1952.g., v.d. predstojnika Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice. Profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. STROSSMAYERA u Osijeku, predavač na Hrvatskim studijima, studij psihologije, u Zagrebu, profesor na Visokom zdravstvenom učilištu u Zagrebu.

Predsjednik povjerenstva za psihoonkologiju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Doktorirao iz humanističkih znanosti, područje filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Hrvatski studiji, u Zagrebu, (istraživanje stavova o smrti i smrtnosti u svijetlu filozofije egzistencije Karla Jaspersa i logoterapije Victora E.Frankla). Glavna istraživačka područja; egzistencijalna psihoterapija, logoterapija i egzistencijska analiza, depresija, psihoonkologija, fenomenologija i utjecaj medija na psihosocijalna kretanja. Predsjednik povjerenstva za psiholologiju Misistarstva zdravlja Republike Hrvatske. 1992. godine,  objavio knjigu "Mir u kliještima rata". Taj tekst je preveden i objavljen u Španjolskoj, u Barceloni, 1994. g. u knjizi "La vitoria postuma de Hitler" (Enciclopedia Catalana), pod imenom «La pau dins les tenalles de la guerra». 2005. g. objavio knjigu «Živjeti za smrt, umrijeti za život» (interdisciplinarni filozofsko-antropološko-psihoterapijski pregled smrti i umiranja). Objavio više znanstvenih, stručnih i publicističkih tekstova.