Jasna Ćurković Nimac - rođena je u Sinju 13. 05. 1977. Diplomirala je na KBF-u Zagrebu 2002., a doktorirala moralnu teologiju u Rimu na Accademia Alfonsiana.

Godine 2006. godine njezin rad pod naslovom “Tra memoria ed oblio. Alcuni aspetti antropologici ed etici nella costruzione dell’identità” (Između pamćenja i zaborava. Neki antropološki i etički aspekti u stvaranju identiteta), je nagrađen kao najbolji doktorantski članak na Akademiji i objavljen u časopisu Studia Moralia. Od 2009. radi kao znanstveni suradnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar na projektu Religijski pluralizam, postmoderni pokreti i hrvatski identitet. Vanjski je suradnik u Institutu «Vlado Gotovac». Na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli predavala je kolegij “Etika (u) književnosti” (2011./2012). Član je uredništva časopisa Nova prisutnost - časopisa za intelektualna i duhovna pitanja. Član je Europskog društva za istraživanja u etici Societas Ethica i Europskog duštva žena u teološkom istraživanju. Autorica je 10 znanstvenih radova, prevoditeljica dvije knjige s talijanskog jezika. Njezini znanstveni interes je iz područja moralne teologije i filozofije morala.