fra Luka Tomašević - rođen u Gali (Sinj, Otok) 15. svibnja 1951.Diplomirao je teologiju 1977. godine u Jeruzalemu (Izrael). Magistrirao (1981.) je i doktorirao (1987.) iz moralne teologije na Alfonzijanskoj Akademiji u Rimu. 

Od 1982. predavao je moralnu teologiju na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj, a od 1999. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.
Od 1999. - 2004. bio je pročelnik katedre za moralnu teologiju KBF-a u Splitu, a od 2009. ponovno. 2003. je u zvanju izvanrednog profesora, od lipnja 2008. je u zvanju redovitog profesora i znanstvenog savjetnika, a od travnja 2014. je redoviti profesor-trajno zvanje.Od 1998.-2000. bio je rektor (predstojnik) Franjevačke teologije u Makarskoj.1999./2000. bio je prodekan za znanost KBF-a u Splitu.2000./2001. bio je vršitelj dužnosti dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a od 1. 10. 2007. do 1.10. 2009. bio je dekan KBFa.
Član je Hrvatskog bioetičkog društva (jedan mandat je bio i potpredsjednik),Hrvatskog filozofskog društva, Matice Hrvatske, Vijeća za nauk vjere Hrvatske biskupske konferencije.2005. je imenovan članom Područnog vijeća za humanističke znanosti (2 mandata).Od 1.10.2009.-1.10.2013. bio je član Senata Sveučilišta u Splitu, kao predstavnik profesora humanističkih znanosti.
2007. godine je imenovan u „Znanstveno vijeće“ svjetske bioetičke organizacije (The International Association of Bioethics).
Danas je član upravnog Odbora ISCB-a (Interantional Society for Clinical Bioethics) i potpredsjednik Društva.
U studenom 2013. imenovan je u uredničko vijeće svjetskog časopisa International Journal of Biomedicine (New- Yorka).
Pozvan je da održi predavanje o ekologiji mira u kolovozu  na znanstveni skup IPRA (International Peace Reaserch Association) u Istanbul (10.-14. 08),  najstarije institucije toga tipa koja slavi 50. obljetnicu osnutka i 25. godišnjicu kongresa. Napisao je 7 knjiga i preko 100 znanstvenih radova na hrvatskom i na engleskom jeziku.Područje njegova rada je moralna teologija (etika); bioetika; globalizacija i preobrazbe kulture.