Silvio Hrabar - diplomirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na Brunel University of West London u Velikoj Britaniji.

Redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), a područje njegova znanstvenoga rada je primijenjeni elektromagnetizam. Autor je i suautor većeg broja znanstvenih radova i tehničkih studija, vodio je više domaćih i međunarodnih projekata iz područja elektromagnetizma i recenzent je u desetak znanstvenih časopisa iz područja elektrotehnike i primjenjene fizike. Voditelj je istraživačke grupe koja aktivno surađuje s mnogim sveučilištima i tvrtkama u Europi, Aziji i SAD-u, a trenutno razvija grafenske i rekonfigurabilne metamaterijalena projektima koje financirala laboratorij Američke vojske. 2012. godine dodijeljena mu je nagrada za „Iznimna postignuća u istraživačkom radu i inovacijama u posljednjih pet godina, a posebno za doprinos u razumijevanju fizike elektromagnetskih metamaterijala i razvoju njihovih inženjerskih primjena“