Mile Ivanda - rođen je u Prisoju 1961. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju fizike na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno matematičkom fakultet, 1986., 1990. odnosno 1992. godine. Od prosinca 1986. godine radi na Zavodu za fiziku materijala, Institut Ruđer Bošković (IRB).

Od 1994. do 1996. godine poslijedoktorski je istraživač na Sveučilištu u Würzburgu, Savezna republika Njemačka, a od 2000. do 2001. gostujući je znanstvenik  na Sveučilištu u Trentu, Italija. U lipnju 2006. godine izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika. Trenutno je voditelj Laboratorija za molekulsku fiziku IRB-a. Bio je voditelj i suradnik na 12 znanstvenih projekata. Vodio je tehnologijski projekt “Usavršavanje i razvoj LPCVD procesa” u okviru kojeg je razvio CVD metodu za depoziciju tankih poluvodičkih i oksidnih tankih filmova. Objavio je više od 200 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima konferencija u području istraživanja strukture i vibracijske dinamike poluvodičkih i oksidnih nanostruktura. Znanstveni radovi su mu, prema prema bazi podataka Google Scholar, citirani više od 2000 puta, a Hirchev indeks im je h=24. Aktivni je član Hrvatskog fizikalnog društva, Hrvatskog vakumskog društva, Hrvatskog astronomskog društva i stručne udruge MIPRO. Sudjeluje u radu 20 međunarodnih programskih odbora znanstvenih konferencija. Pozvani je predavač na 17 međunarodnih konferencija. Voditelj je i organizator međunarodnog skupa ”2nd Adriatic School of Nanoscience” održanog 2012. godine u Dubrovniku. Član je dvaju uredničkih odbora znanstvenih časopisa te sudjeluje kao recenzent u većem broju inozemnih časopisa. Obnašao je dužnost glavnog operativnog kordinatora za uspostavu i izgradnju „Hrvatskog centra za napredne materijale i nanotehnologiju“ (2011-2012). Godine 1994. dobitnik je ugledne stipendije Alexander von Humbolt.