Hrvoje Meštrić - od 2012. do 2014. bio je ravnatelj Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO, do spajanja BICRO-a u Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije gdje sada radi.

Diplomirao je fiziku na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na Tehničkom sveučilištu u Darmstadtu u Njemačkoj 2006. Iskustvo u izradi i provedbi javnih politika u inovacijama,  znanosti i tehnologiji stekao je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta gdje je najprije kao konzultant, a kasnije kao rukovodeći državni službenik (ravnatelj uprave za znanost) tijekom 6 godina inicirao i upravljao mnogim programima i reformama u nacionalnom inovacijskom sustavu.