Željko Garača - redoviti je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i trenutno obnaša funkciju dekana. Rođen je 1954. godine u Bijeljini, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Splitu te 1978. diplomirao na Fakultetu elektrotehnike stojarstva i brodogradnje Sveučilita u Splitu.

Magistrirao je računarske znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2002. godine. Kao učenik isticao se kao mladi fizičar osvajajući prva mjesta na brojnim natjecanjima, ali se kao nesuđeni fizičar ipak odlučio za studij elektrotehniku gdje je dobio Rektorovu nagradu. Nakon diplomiranja počinje raditi na informatizaciji MIS-a 1979. godine u Splitu te je kasnije surađivao na informatizaciji drugih velikih sportskih natjecanja kao što su Zimska olimpijata 1984. i Univerzijada 1987. Intenzivno se bavio projektiranjem i razvojem poslovnih informatičkih sustava. Nakon stjecanja magisterija računarskih znanosti, 1987. godine se zapošljava na Ekonomskom fakultetu u Splitu kao predavač na informatičkim kolegijima te je zaslužan za ustrojavanje studijskog programa Informatički menadžment i osnivanje katedre za Poslovnu informatiku. Osim problematike informacijskih sustava bavi se i sistem dinamičkim simulacijskim modeliranjem kompleksnih sustava kao što su nacionalni ekonomski sustavi te pokazuje sve više interesa za makroekonomske probleme i njihovo rješavanje inženjerskim pristupom, dodatno motiviran aktualnom ekonomskom krizom. To je prepoznato u dijelu stručne javnosti te je izabran za člana Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista.