Tomislav Domazet-Lošo - hrvatski znanstvenik sinjskih korijena koji je rođen u Splitu 1974. Biologiju je diplomirao 1997. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Köln-u, Njemačka doktorirao je 2003. i stekao titulu doktora prirodnih znanosti (Dr. rer. nat. područje genetika).

 Od 1998. radi u Laboratoriju za evolucijsku genetiku, Instituta Ruđer Bošković. U periodu od 2008. do 2011 usavršava se na Max Planck Institutu u Plön-u i na Svečilištu u Kielu, Njemačka. Od 2013. kao docent predaje evoluciju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Rezultate svog istraživačkog rada objavljivao je u najprestižnijim znanstvenim časopisima (Nature 2x, Nature Reviews Genetics 1x, PNAS 3x, Current Biology 1x, Nature Communications 1x, MBE 2x). Najznačajniji doprinosi znanosti su mu otkriće genomske filostratigrafije, molekularni dokaz zrcaljenja evolucije u embriogenezi  i otkriće evolucijski najstarijih tumora. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja od kojih su najvažnije Državna nagrada za znanost (2012),  Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (2012), Nagrada Grada Zagreba (2014) i Nagrada Grada Sinja (2014).