Ivo Družić - rođen je u Zagrebu, 28. travnja 1950. Državljanin je Republike Hrvatske. Hrvat. Oženjen, otac troje djece. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 01.studenog 1978. godine, pa do danas stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U redovitoj zakonskoj proceduri biran je za asistenta 1978. godine, starijeg asistenta 1981. godine, znanstvenog asistenta 1984. godine, znanstvenog suradnika 1988. godine, odnosno docenta 1989. godine, te višeg znanstvenog suradnika 1992. godine i izvanrednog profesora krajem 1992. godine. U zvanje redovitog profesora izabran je 1998. godine, te redovitog profesora u trajnom zvanju 2003. godine. Autor je 5 samostalnih znanstvenih knjiga, su-autor i urednik 3 knjige i 3 sveučilišna udžbenika, te autor 90 znanstvenih radova objavljenih na hrvatskom, engleskom i ruskom jeziku. Objavljivao je kod svjetski priznatih nakladnika; McMillan – Velika Britanija, Kluwer Academic Press-Nizozemska, Edward Elgar – Velika Britanija. Školske godine 1990/91 boravi kao Visiting Fellow na Institute for Development Studies at the University of Sussex, Brighton (Engleska) radeći na istraživačkim projektima, i sudjelujući u poslijediplomskoj nastavi predavanjima Human Capital and Developing Countries u okviru kolegija Development Strategy for LDC. U ljetnom semestru 1994. godine boravi kao Research Fellow na University of Pittsburgh (SAD). U ljetnom semestru 1995 boravi kao Visiting Professor na International Economics Department - University of Beijing (Kina), gdje pored istraživačkog rada drži seriju predavanja na engleskom jeziku iz poslijediplomskih kolegija International Economics i Macroeconomic Aspects of Transition in Eastern Europe. U zimskom semestru školske godine 1997/98 dr Ivo Družić boravi kao Visiting Professor na University of Pittsburgh predajući tri standardna kolegija na američkim sveučilištima u redovitoj nastavi: 0500 International Economics, 0520 Comparative Economic Systems, i 1530 Development Economics. Dr. sc. Ivo Družić bio je voditelj znanstvenog poslijediplomskog studija Ekonomija i razvoj, specijaliziranog za područje makroekonomske analize i gospodarskog razvitka. Utemeljitelj je i predavač 3 discipline na preddiplomskom studiju; Gospodarstvo Hrvatske, Urbana ekonomika, Ekonomika energetike i Komparativnih ekonomskih sustava na diplomskom studiju, te utemeljitelj i  predavač kolegija Koncepcije i strategije razvoja na doktorskom studiju. Bio je voditelj 3 znanstvena projekta financirana od MZOS te 12 znanstveno-stručnih projekata suradnje sa gospodarstvom i drugim institucijama, mentor u izradi 7 doktorskih disertacija, 17 magisterija i brojnih diplomskih radova. Bio je član i predsjednik je Matičnog odbora za polje ekonomije Nacionalnog vijeća za znanost 2005-2013 i član je Znanstvenog savjeta za gospodarski razvoj HAZU te redakcije časopisa Ekonomski pregled. Detaljan popis radova dostupan je u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) preko ovog linka.