Danica Ramljak, dr. sc. diplomirala je (1982.) i magistrirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1984.). Godine 1987. u konkurenciji s preko 200 istraživača dobiva američku stipendiju Cochran za istraživački rad u Russell Research Center u Athens, GA te na University of Georgia, Athens, SAD  pohađa doktorski studij i radi na istraživanjima moleularnih mehanizama djelovanja karcinogenih mikotoksina. Nakon doktorata  koji je obranila na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1992. godine, ponovo odlazi u SAD na postdoktorski rad na prestižnom National Institutes of Health (NIH) - National Cancer Institute gdje se bavila istraživanjima molekularnih mehanizama uključenih u nastanak tumora koristeći predkliničke modele.  Godine 1999. postaje istraživač i predavač na Lombardi Cancer Center i Medicinskom fakultetu Sveučilišta Georgetown u Washington, DC.

Tijekom aktivnog znanstvenog i predavačkog rada sa doktorskim studentima uspješno je vodila međunarodne i američke nacionalne znanstvene projekte fokusirane na predkliničke modele ljudskih tumora, te je sudjelovala u suradnji s biotehnološkim tvrtkama i farmaceutskom industrijom.  Od 2003. godine napušta aktivan laboratorijski rad i bavi se znanstvenim menadžmentom, pripremom, uspješnim pisanjem i recenzijom međunarodnih znanstvenih projekata financiranih od NIH-a i EU-a te koordinacijom velikih multinacionalnih projekata u SAD-u i Europi.

U radoblju od 2003. do 2009. dr. Ramljak je bila predsjednica Uprave konzultantskog društva Medora Global Consultants, LLC, te direktor predstavništva u Hrvatskoj.

Recenzent je niza znanstvenih časopisa, ekspert strateške skupine Europske komisije za recenziju EU projekata ukupno financiranih u iznosu od 12m eura (FP7 i Innovative Medicine Initative) te kao poseban ekspert sudjeluje u strateškim projektima National Cancer Institute u Europi. U okviru toga organizirala je i su-organiziorala nekoliko međunarodnih konferencija fokusiranih na suradnju SAD-a i Europe, posebice Hrvatske u okviru kojih je Zagreb  posjetio i bivši direktor NIH dr. Elias Zerhouni. Od svibnja 2009. dr. Ramljak ravnateljica je Instituta Ruđer Bošković, najvećeg i najprestižnijeg hrvatskog znastvenog instituta u području prirodnih znanosti.

 

 

Intelektiv - konferencija o intelektualnom vlasništvu u veljači u Zagrebu (članak iz Nacionala)

 

Strateški sastanak o mogućnostima ulaska Hrvatske u članstvo CERN-a

 

Danica Ramljak: "Ruđer Bošković" mora zaraditi novac (članak iz Slobodne Dalmacije) (PDF)

 

Ruđer treba biti naš Princeton na kojemu će država zarađivati (članak iz Večernjeg lista)

 

Problemi znanosti u Hrvatskoj (članak iz Glasa Koncila)

 

Danica Ramljak prva žena na čelu Ruđera Boškovića (članak iz Nacionala)

 

HHS/NIH Director Elias Zerhouni, M.D., Opens Clinical Oncology Workshop in Croatia (članak s nih.gov)

 

Hrvatska na trnovitom putu ka društvu znanja (članak s dugirat.com)