Nenad Trinajstić rođen je 1936. godine u Zagrebu. Redoviti je profesor u miru na PMF-u u Zagrebu, znanstveni savjetnik u miru na Institutu Ruđer Bošković, član je uglednog Društva hrvatskog zmaja i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nakon studija kemije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu i doktorata na PMF-u u Zagrebu, boravio je nekoliko godina u SAD-u. Bio je gostujući profesor na 15 sveučilišta u Europi, Americi i Aziji.

Najveći je hrvatski živući znanstvenik, s preko 9 000 citata i najvećim H-indeksom u Hrvatskoj.

Njegov znanstveni rad obuhvaća široko područje, protežući se od kvantne biologije i bioinformatike preko diskretne matematike i matematičke kemije do simetrija u kemiji. Primarno se bavi fizičkom i matematičkom kemijom, posebno kemijskom teorijom grafova, za koju možemo reći da je uveo kao znantsvenu disciplinu, gdje je priznat kao svjetsko ime i gdje je postigao niz znanstvenih otkrića. Neka od njih toliko su bitna, da u najpoznatijim američkim udžbenicima iz fizikalne kemije čak nose njegovo ime, posebno njegova analiza stabilnosti konjugiranih molekula i teorija aromatičnih spojeva. Osim toga proučava povijest hrvatske znanosti i kemije.

Autor je oko 500 znanstvenih radova (s cijelim nizom znanstvenika u domovini i inozemstvu) i 12 knjiga, a sudjelovao je kao autor poglavlja u 27 knjiga. Većina od njih je iz područja kemijske teorije grafova, a njegova knjiga Chemical Graph Theory postala je svojevrstan standardni udžbenik iz toga područja. Njegova zadnja djela, Ogledi o znanosti i znanstvenicima i posebno 100 hrvatskih kemičara, osim što su naišla na ogroman odjek, izazvala su niz reakcija, pa čak i napada. Tri članka objavio je s nobelovcem, Harryjem Krotom.

Dugi je niz godina bio glavni urednik najjačeh hrvatskog međunarodnog čaospisa u prirodnim znanostima, Croatica Chemica Acta, koji je u nekim dijelovima svijeta i znanosti postao hrvatskim zaštititnim znakom. Osvojio je dvije najuglednije znanstvene nagrade u Hrvatskoj, Nagradu "Ruđer Bošković" (1982) i Državnu nagradu za znanost (2003.).

Iako slabo poznat u javnosti, Nenad Trinajtić je izuzetno dobar primjer današnjim generacijama naših mladih znanstvenika. Iako je bio pozivan na mnoga sveučilišta vani, gdje su mu nuđena velika priznanja, samo iz domoljublja ostao je u Hrvatskoj i doprinosio hrvatskoj znanosti. Potpisnik je nekoliko peticija za bolje društvo, za sačuvanje pravih vrijednosti u hrvatskom narodu, i protiv zabrana izražavanja (pjevanja) hrvatskim pjevačima, te izrazito aktivan u borbi za očuvanje hrvatskog identiteta.

 

Iz medija:

 

Hrvatske znanstvene zvijezde (članak iz Nacionala) (PDF)

 

Buđenje interesa za hrvatske kemičare (članak u Vjesniku)

 

Professor Nenad Trinajstić: Distinguished Researcher in Mathematical Chemistry (članak u časopisu Journal od Chemical Information and Modelling - broj posvećen N. Trinajstiću)